Новини

Погодні умови та їх вплив на весняно-польові роботи

Зокрема, у І та ІІ декадах березня на фоні середньодобової температури повітря близької до кліматичної норми мінімальна температура повітря та на поверхні ґрунту знижувалася в окремі дні до -5,0–10,5 оС. Істотне підвищення середньодобової температури повітря (до 4,0–11,0 оС) відбулося у ІІІ декаді березня.

Варто зазначити, що сівбу ранніх ярих культур Хмельниччина розпочала за критичного запасу продуктивної вологи у посівному шарі ґрунту та досить малої кількості опадів у березні ( 19,7 мм або 58,3 % до середнього багаторічного показника). 

Істотні коливання, як температури повітря так і температури на поверхні ґрунту, спостерігалися й у І та ІІ декадах квітня. Поступове та стале  підвищення середньодобової температури повітря (до 7,0–13,0 оС) відбулося лише у ІІІ декаді. Завдяки великій кількості опадів у І та ІІІ декадах квітня, що сумарно склало 106,8 мм або 236 % до кліматичної норми, істотно поповнилися запаси продуктивної вологи в орному шарі ґрунту. Це сприяло інтенсивному наростанню вегетативної маси озимих культур та отриманню дружніх сходів ранніх ярих.

Приймаючи до уваги те, що гідротермічні умови весняного періоду були достатньо сприятливими для розвитку бур’янів, на окремих полях пшениці озимої спостерігається значний рівень забур’яненості, а тому застосування гербіцидів є обов’язковим елементом догляду за такими посівами, особливо низькорослих сортів.

Значну увагу слід приділити захисту озимини від хвороб та шкідників, особливо добре розвинених посівів після кращих попередників і підживлених у ранньовесняний (до початку активної вегетації рослин) та весняний (в кінці фази кущіння рослин) періоди. При перевищенні економічних порогів шкодочинності хворобами (борошниста роса, септоріоз листя) та шкідниками (клоп-шкідлива черепашка) доцільно застосувати, відповідно, фунгіциди та інсектициди.

При одночасній потребі використання в посівах гербіциду, фунгіциду та інсектициду, економічно доцільно поєднувати ці обприскування в єдиному агроприйомі, використовуючи бакову суміш із цих препаратів.

На початок травня стан посівів озимих зернових культур, на переважній більшості площ, є добрий та задовільний, але насамперед там, де сівба проводилася в оптимальні строки по кращих і удобрених попередниках. Відмічається утворення другого міжвузля (фаза виходу у трубку - ВВСН 32). Кількість пагонів залежно від сорту та строків сівби становить 2–5 шт./рослину.

Ранні ярі зернові культури (овес, пшениця та ячмінь), висіяні у оптимальні строки, перебувають у фазі сходи – формування 2–3 листка та потребують особливої уваги щодо стану забур’яненості посівів внаслідок значної кількості опадів у квітні. На окремих ділянках вже фіксується значна кількість сходів бур’янів, зокрема дводольних.

Разом з тим, у період сходів та на ранніх стадіях розвитку, необхідно провести моніторинг забур’яненості посівів технічних та олійних культур, ураження їх хворобами та шкідниками. У разі перевищення порогу шкодочинності провести обробку посівів відповідними препаратами.

В умовах дефіциту паливно-мастильних матеріалів та значного зростання їх вартості підготовку ґрунту для сівби пізніх ярих (зокрема кукурудзи та сої) необхідно проводити комплексними агрегатами, що також забезпечить збереження продуктивної вологи в орному та посівному шарах ґрунту. За достатньої кількості продуктивної вологи в посівному шарі ґрунту доцільним є застосування ґрунтових гербіцидів, в іншому разі – лише страхових.

Не маючи можливості прогнозувати погодні умови в найближчому майбутньому кожен аграрій свою діяльність повинен спрямовувати на постійний моніторинг стану посівів сільськогосподарських культур, ступінь їх забур’яненості, ураження хворобами та шкідниками й лише після цього приймати зважені рішення щодо захисту та вибору конкретного препарату.

Відео