Новини

Про впровадження обласної та державних програм підтримки галузі агропромислового комплексу у 2020 році

На засіданні колегії Департаменту начальник управління інвестиційної та дорадчої діяльності Андрій Лакуста ознайомив присутніх з державною програмою підтримки агропромислового комплексу у 2020 році.

На 2020 рік урядом передбачено державну підтримку АПК у розмірі 4,24 млрд грн, яку затверджено у Бюджетному кодексі України на поточний рік.

Постановою Уряду від 19.02.20 №109 «Про внесення змін до постанови КМУ від 8.02.17 №77» визначено напрями державної підтримки аграріїв у 2020 році за програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників», а саме 6 програм та 18 напрямів, в тому числі два з них будуть фінансуватись через Департамент розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької облдержадміністрації.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.18 № 107 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції до якої внесено зміни Постановою КМУ від 20.05.20 р. №395 визначено

Напрями та алгоритми надання підтримки:

1)Дотація за наявні бджолосім’ї — надається на безповоротній основі юридичним особам, фізичним особам-підприємцям та фізичним особам, які є власниками бджолосімей, за наявні в поточному році від 10 до 300 бджолосімей, у розмірі 200 гривень за бджолосім’ю. Максимальний розмір дотації становить 60 000 гривень одному отримувачу.

Документи будуть подаватися до 1 жовтня 2020 року за місцем знаходження пасіки до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ, тобто до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування до 10.10.20 р. складають відомість фізичних осіб та суб’єктів господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на отримання дотації за бджолосім’ї, за формою, встановленою Мінекономіки та подають її Департаменту розвитку промисловості та агропромислового комплексу Хмельницької облдержадміністрації. Департамент узагальнює протягом 10 днів дані відомостей та подає Мінекономіки зведену відомість про нарахування сум дотацій за бджолосім’ї. Мінекономіки протягом 10 робочих днів узагальнює подані зведені відомості та на їх підставі затверджує розподіл бюджетних коштів пропорційно нарахованим сумам дотації за бджолосім’ї.

На підставі рішення Мінекономіки розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня (структурні підрозділи ОДА з питань АПК) здійснюють через банки розподіл бюджетних коштів між фізичними особами та суб’єктами господарювання, яким нарахована дотація за бджолосім’ї пропорційно нарахованим сумам та подають органам Казначейства платіжні доручення сформовані на підставі поданих відомостей, що містять інформацію, необхідну для перерахування коштів на рахунки, відкриті в банках.

2) Відшкодування вартості закуплених племінних тварин, бджіл, сперми та ембріонів на безповоротній основі – надається юридичним особам та Фізичним особам-підприємцям за закуплені ними вітчизняні або імпортовані племінні тварини, бджоли, сперму та ембріони у розмірі – до 50 % вартості (без податку на додану вартість), але не більше ніж:

- за племінні телиці, нетелі, корови – 31 500 грн за голову;

- за племінні свинки та кнурці– 10 000 грн за голову;

- за племінні вівцематки, барани, ярки – 11 000 грн за голову;

- за сперму бугаїв/кнурів – 100 грн за дозу (не більше 3-х доз на голову ВРХ та 5 доз на голову свиней), сексована – 300 грн за дозу не більше 1-ї дози на голову;

- бджоли – бджолопакети – 500 грн, бджоломатки – 100 грн;

- за ембріони ВРХ – 500 грн за одну штуку.

Суб’єктам господарювання, яким цікавий цей напрямок мають подати протягом року до 10 жовтня до комісії Мінекономіки заяву та пакет документів. У разі позитивного рішення комісії, бюджетні кошти будуть перераховані до 10 грудня поточного року. У разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

3) Відшкодування вартості тваринницьких об’єктів — надаватиметься юридичним особам та фізичним особам-підприємцям у тому числі сімейним фермерським господарствам, що провадять діяльність у галузі тваринництва у розмірі – до 30 % вартості (без урахування податку на додану вартість) за побудовані або реконструйовані об’єкти та прийняті в експлуатацію у грудні 2019 року та січні — вересні поточного року.

Заявку та пакет документів потрібно подати до 15 жовтня поточного року до комісії Мінекономіки. У разі будівництва або реконструкції придбаних тваринницьких об’єктів незавершеного будівництва частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведення робіт. Суб’єкти господарювання подають щороку до 15 січня протягом трьох років після одержання бюджетних коштів Мінекономіки інформацію про тваринницькі об’єкти, вартість яких була частково відшкодована.

4) Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів залучених в галузь тваринництва — надаватиметься тільки тим суб’єктам господарювання, які отримували таку компенсацію у 2018 - 2019 роках у розмірі 25 % обсягу залучених кредитних коштів на період кредитування до 5 років.

У разі будівництва або реконструкції придбаних об’єктів незавершеного будівництва зі зберігання та переробки зерна частковому відшкодуванню підлягає лише вартість будівництва або реконструкції без урахування вартості об’єкта незавершеного будівництва до початку проведених робіт.

Заявка та пакет документів подаються до 15 жовтня поточного року до комісії Мінекономіки.

Сільгосптоваровиробники, які скористались даним напрямком щороку до 15 січня протягом 3-х років звітують про дані об’єкти.

Цією постановою також передбачено погашення бюджетної кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах Казначейства, за попередній бюджетний період.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 «Про затвердження Порядку використання коштів передбачених у державному бюджеті, для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (зі змінами від 18.03.20р.) передбачені

Напрямки за якими надаватиметься часткове відшкодування юридичним особам та фізичним особам-підприємцям:

1) Придбаний садивний матеріал плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (після закладення насаджень) у розмірі до 80 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

2) Проведені роботи зі спорудження шпалери й встановлення систем краплинного зрошення та придбання матеріалів, необхідних для проведення таких робіт, у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) (після повного завершення монтажних робіт);

Ці два напрями даної програми будуть частково відшкодовуватись через обласну комісію створену у Департаменті розвитку промисловості та агропромислового комплексу облдержадміністрації. Заявка та пакет документів подається до 1 жовтня поточного року.

3) Нове будівництво та реконструкцію холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва, цехів первинної переробки технічних сортів винограду, плодів та ягід власного виробництва, об’єктів із заморожування плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість);

4) Придбані лінії товарної обробки плодів та ягід виробникам, які вирощують плоди та ягоди, автоматизовані лінії з висушування плодів, ягід та хмелю власного виробництва, лінії з переробки власно вирощених плодів, ягід та технічних сортів винограду на соки, пюре, виноматеріали у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) після завершення пусконалагоджувальних робіт;

5) Придбані техніку та обладнання (зокрема іноземного виробництва, які не виробляються в Україні) для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві згідно з визначеним Мінекономіки переліком у розмірі до 30 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Заявка та пакет документів по 3-х останніх напрямах подається до 01.10.20р. до комісії Мінекономіки. Сума бюджетних коштів, що надається протягом одного бюджетного року суб’єкту господарювання та пов’язаних із ним особам за даними напрямами державної підтримки не може перевищувати 25 млн грн.

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.18р. №106 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерським господарствам (зі змінами внесеними від 03.06.20р. № 447) та Постановою КМУ від 22.05.19р. №565 «Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування (зі змінами внесеними від 03.06.20р. № 442)

Передбачені такі напрями підтримки:

1) Бюджетна дотація за утримання корів у розмірі від 5000 грн, але не більше ніж 250 000 грн. (5000 грн/корову). Дані кошти може отримати фермерське господарство у власності якого перебуває від 5 корів станом на 1 липня поточного року. Заявку та документи у паперовій та електронній формі подаються до 1 жовтня до комісії Мінекономіки.

2) Доплата на користь застрахованих осіб – членів/голови СФГ без набуття статусу юридичної особи ЄСВ. Доплата здійснюватиметься протягом 10 років у розмірі від 90% до 10% мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою/членами сімейного фермерського господарства. Дане господарство має бути обов’язково зареєстроване платником єдиного податку IV групи. До заяв голова фермерського господарства разом із копією договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства подає в державну фіскальну службу за місцем свого обліку як платника внеску не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку місяця.

3) Часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданням сільськогосподарських дорадчих послуг. Розмір підтримки становить 90% вартості, але не більше 10 000 грн для сільськогосподарської дорадчої служби. Документи подаються до 1 листопада уповноваженому банку, що підписав з Мінекономіки Меморандум.

4) Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 га) новоствореним фермерським господарствам. Підтримка становить 3000 грн/га, але не більше 60 000 грн на одне новостворене фермерське господарство у період їх становлення (перші три роки після його створення). Дане фермерське господарство повинне мати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн. Заявку із пакетом документів слід особисто подати до регіональних відділень Укрдержфонду. Фермерським господарствам зареєстрованим у поточному році – копію фінансового звіту за останній квартал.

5) Фінансова підтримка на поворотній основі надається регіональним відділенням Укрдержфонду на конкурсних засадах у розмірі, що не перевищує 500 тис. грн. Заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінекономіки подають усі фермерські господарства окрім ФГ, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональним відділенням, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та нецільового використання бюджетних коштів.

6) Фінансова підтримка СОК до 3 млн грн до складу якого входять одне і більше фермерських господарств, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн. Кооперативи подають заявку та документи (у паперовій та електронній формі) до 1 жовтня на компенсацію за придбану техніку та обладнання (вітчизняного виробництва) у розмірі 70% вартості (без ПДВ) уповноваженим банкам, що підписали з Мінекономіки Меморандум про співробітництво. Обов’язкова умова для СОК – це повна оплата ПДВ та відсотків вартості кредиту.

7) Часткова компенсація витрат, пов’язаних із сертифікацією органічного виробництва становить 90% понесених витрат, але не більше 100 000 грн. Фермерське господарство повинно мати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 грн, а фермерське господарство зареєстроване в поточному році незалежно від обсягу чистого доходу (виручки). Документи подають уповноваженому банку до 01.10.20р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 1.03.2017 року №130 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва″ (зі змінами від 03.03.2020).

Цією підтримкою можуть скористатися юридичні особи та фізичні особи — підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, згідно 12 звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників – за результатами кожного окремого звітного періоду.

Часткова компенсація надається на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, що підтверджують оплату через уповноважений банк у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість). Заявка та пакет документів подається до уповноваженого банку щомісяця до 10 числа.

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва проводиться згідно затвердженого Переліку техніки та обладнання.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 300 затверджено «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів» (зі змінами). Кошти надаватимуться юридичним особам і фізичним-особам підприємцям, які провадять діяльність у галузях тваринництва та використали кредитні кошти для покриття поточних витрат та витрат капітального (інвестиційного) характеру пов’язаних із діяльністю у галузі тваринництва не більше 15 млн грн, інших галузях 5 млн грн.

Суб’єкти господарювання мають мати чистий дохід (виручку) від реалізації продукції за останній рік до 20 млн грн, за всіма видами сільськогосподарської діяльності. Розмір компенсації становить 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, зменшених на 5 відсоткових пунктів. Відшкодування за сплачені відсотки будуть проводитись уповноваженими банками за січень-жовтень поточного року. Облікова ставка Національного банку на сьогодні становить 6%.

Згідно п. 5 цієї постанови, компенсація не надається позичальникам за укладеними кредитними договорами, відсоток за користування якими здешевлюється за рахунок коштів, передбачених для інших державних програм.

Згідно постанови КМУ від 24.01.20р. № 28 зі змінами від 02.02.20р. діє Державна кредитна програма «Доступні кредити 5-7-9%» запроваджена з метою спрощеного доступу малого середнього підприємництва в тому числі новоствореного до банківського кредитування, а також отримання можливості рефінансування свого бізнесу за ставкою 3%, 5%, 7%, 9%. Кредит надається від 100 тис. грн до 3 млн грн строком до 5 років. Дана програма працює через 4 державних банки: ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та трьох комерційних банках «Львів», «Альянс» та «ПУМБ».

Крім цього у нас в Хмельницькій області 4-й рік діє Програма розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки. Даною програмою на 2020 рік передбачено лише 1 млн грн, де 400 000 грн передбачено на Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2020» м. Київ та обласну сільськогосподарську виставку-ярмарок «Агро-Поділля 2020» та 600 000 грн на компенсацію за установки індивідуального доїння, холодильні установки, аналізатори молока, електропастухи, гноєтранспортери та інше технологічне обладнання, а також трактори до 90 к.с., причіпна та навісна техніка/обладнання до неї. Дана програма направлена на підтримку особистих селянських господарств, сімейних фермерських господарств та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На сьогодні затверджується склад обласної комісії розпорядженням голови ОДА та буде подано оголошення на сайті Департаменту, в мережі «Фейсбук», «Телеграм» та газету «Є» про прийом документів згідно Порядку. Документи будуть прийматись до 11.12.20р., а протягом трьох днів буде проведено засідання обласної комісії.

Відео