Новини

На засіданні круглого столу Департаменту АПР були розглянуті актуальні питання державної реєстрації та адміністрування податків сімейних фермерських господарств

У зв’язку з недавнім запровадженням спрощення реєстрації сімейних фермерських господарств, сьогодні, 11 грудня під керівництвом директора Департаменту агропромислового розвитку Олега Омелянюка було проведено засідання круглого столу, під час якого обговорювалися питання реєстрації сімейних фермерських господарств. Участь у засіданні взяли працівники Департаменту агропромислового розвитку, начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної реєстрації та підвищення кваліфікації державних реєстраторів Світлана Кадимова, заступник начальника Головного управління ДФС Тетяна Процюк та заступник начальника Головного управління податків і зборів Головного управління ДПС Андрій Базилик.

«Дане питання є дуже актуальним для Хмельницької області, адже на сьогоднішній день ми є одними із перших по створенню сімейних фермерських господарств. В області уже створено та успішно працює сім сімейних фермерських господарств, у наступному році планується до створення ще біля 15 СФГ. Тому ми повинні детально вивчити порядок державної реєстрації таких господарств і донести роз’яснення безпосередньо до людей котрі уже працюють у даній сфері та до зацікавлених осіб», - зауважив Олег Омелянюк.

Правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств визначені Законом України «Про фермерське господарство» (далі – Закон).

Відповідно до статті 1 Закону фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону.

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець.

Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи – статуту, для господарства без статусу юридичної особи – договору (декларації) про створення фермерського господарства). В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа – підприємець та члени її сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 81 цього Закону.

Згідно з частиною першою статті 81 Закону сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства.

Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається членами однієї сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню (частина друга статті 81 Закону). Такий договір повинен містити умови, визначені частиною п’ятою зазначеної статті Закону.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 05 квітня 2019 року № 177, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2019 року за № 438/33409.

Згідно з частиною третьою статті 81 Закону головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа – підприємець.

Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом.

Водночас, дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію) поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб– підприємців.

Пунктом 7 частини першої статті 1 Закону про реєстрацію визначено, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) – це єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Частиною четвертою статті 9 Закону про реєстрацію визначено перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі про фізичну особу – підприємця. Так, в Єдиному державному реєстрі містяться, зокрема, відомості щодо створення фізичною особою – підприємцем сімейного фермерського господарства.

Частинами першою та третьою статті 18 Закону про реєстрацію визначено, що одним з документів, які подаються для державної реєстрації фізичної особи підприємцем, а також для державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі,є договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства.

По завершенню засідання прийнято рішення звернутися до профільних Міністерств, з метою отримання роз’яснення ще деяких проблемних питань, які можуть з’явитися під час реєстрації сімейних фермерських господарств.

Відео