Доступ до публічної інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації Управлінням розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької обласної державної адміністрації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 16.02.17 №109/2017-р “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію”

Додаток до розпорядження голови ОДА від 16.02.17 №109/2017-р

Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.02.2017 № 109/2017-р

Додаток до Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16.02.2017 № 109/2017-р

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІД 12.09.12 №564 “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ”

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі, але обов’язково при  цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту.

письмово: 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; Управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОДА (на конверті вказувати “Публічна інформація”).

усно: телефон (0-382) 79-46-33 ;

факс: (0-382) 72-05-96;

електронна пошта: dagro@adm-km.gov.ua

Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.